Na omítku působí mnoho negativních faktorů, kterým musí po dlouhá desetiletí odolávat. Jejím účelem je kromě estetických měřítek především chránit stavbu před těmito přírodními vlivy. Zvláště u starých staveb stojíme často před problémem, jak při rekonstrukci obnovit původní funkci omítek, ať už se jedná o omítky vnitřní anebo vnější. Nevhodnou aplikací i kvalitních sanačních technik a produktů se může nekvalifikovaný stavitel dopustit mnoha chyb, které nejen prodraží rekonstrukci domu, ale především nesplní svůj účel.

 Před vlastní sanací omítek je nutná důkladná analýza

Sanace omítek

Dříve než investor přistoupí k sanaci omítek, je nutný pečlivý rozbor důvodů, proč vlastně stará omítka pozbyla svých původních vlastností. Příčiny ve ztrátě kvality krycích vrstev stavby mohou být různé.

Nejčastější příčiny poškození omítek

 • Atmosférické vlivy – vlhkost, déšť, mráz, vítr
 • Vzlínající zemní vlhkost
 • Nevhodně zvolená směs původních omítek
 • Vysoká koncentrace solí v omítkách a následná elektrolýza a rozpad materiálu
 • Nesprávně zvolený nátěr omítek a malby
 • Otřesy půdy (například od projíždějících vozidel)
 • Sesedání zdiva nebo celé stavby

Jak je zřejmé, možné příčiny chátrání omítek jsou velmi rozdílné. Nejčastěji není příčina zhoršeného stavu omítek jedna jediná, ale dochází ke kombinaci více příčin. Chybná identifikace důvodů poškození bude mít logicky za následek zbytečně vynaloženou práci a investici do sanace omítek. V mnoha případech může původní situaci ještě zhoršit – například když při neodhalené vzlínající půdní vlhkosti dostane dům nové neprodyšné omítky zamezující odpařování vody ze zdiva.

Proto se nedoporučuje pouštět se do sanací omítek bez hlubokých znalostí problematiky a diagnostických metod. Pro podrobné seznámení s problematikou sanace omítek doporučujeme přečíst si článek „Sanace omítek jako zdařilý, leč rizikový faktor stavby“ od autora Miroslava Sázovského.

 

Sanace omítek

Speciální firmy provádí sanaci  omítek poškozených nejrůznějšími vlivy, zásadně však po důkladné analýze příčin stávajícího stavu omítek. Nesmiřujte se se „zubem času“ jako univerzálním označením viníka špatného stavu omítek, ale nechte specialisty nalézt vždy skutečnou příčinu nebo kombinaci škodlivých vlivů a teprve poté přistupte k vlastní léčbě stavby.

Postup při sanaci omítek

 1. Důkladná analýza příčin poškození omítek (může se jednat o jedinou návštěvu odborníka, ale i o několikaměsíční měření a sledování stavby)
 2. Oškrábání staré malby a nátěrů v místech, kde je omítka i zdivo v pořádku
 3. Shození omítky v místech, kde nedrží na podkladu anebo kde není omítka zcela zdravá)
 4. Provedení preventivních opatření pro zamezení působení vlivů, které zapříčinily špatný stav původní omítky a zdiva
 5. Nahození nových vhodně zvolených omítek v závislosti na výsledku prvotní diagnostiky
 6. Vyrovnání povrchu omítky v místech, kde je stará omítka zdravá
 7. Finální oprava jemným štukem
 8. Fasádní nátěry nebo vymalování interiéru

 

Zamezte chátrání Vašeho domu a svěřte léčbu následků působení „zubu času“ i reálných vlivů odborníkům. Investice do odborně provedené sanace omítek a následné obnovy omítek se nemůže nevyplatit.

 

 

Navrhneme Vám termín a kalkulaci malířsko-natěračských prací

 

 

Malířsko – natěračské práce kdekoli v České a Slovenské republice

(klikněte na nejbližší malířství … )